article_page_banner_img
article_page_banner_logo

λιμενασ ηγουμενιτσασ

οργανισμοσ λιμενοσ ηγουμενιτσασ α.ε.

Στρατηγική

O Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας θέτει υψηλούς, φιλόδοξους, αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους σχετικά με την ταυτότητα, την εικόνα και τη λειτουργία του στο μέλλον, οι οποίοι αποτυπώνονται ως εξής:

  • Ανάδειξη του λιμένα ως Δυτική Πύλη των Βαλκανίων για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και ανάληψη καταλυτικού ρόλου για την ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση του λιμένα, την εγγύτητά του με σημαντικά έργα υποδομής, όπως η Εγνατία και η Ιόνια οδός, και τις σύγχρονες υποδομές που θα διαθέτει με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασής του.
  • Εδραίωση του λιμένα Ηγουμενίτσας ως αφετήριο λιμάνι διεθνούς εμβέλειας που θα προσφέρει ανταγωνιστικές και υψηλής ποιότητας λιμενικές υπηρεσίες και υποδομές, προσελκύοντας και προωθώντας μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας με τους χρήστες του λιμένα.
  • Κατασκευή Επιχειρηματικού Πάρκου Ηγουμενίτσας. Το Επιχειρηματικό Πάρκο Ηγουμενίτσας (Igoumenitsa Freight Village) θα εξυπηρετήσει τις εμπορευματικές ροές από και προς τις περιοχές της Αδριατικής, άλλα και θα ενισχύσει περαιτέρω τη βιωσιμότητας και την αποτελεσματικότητα του εκάστοτε Θαλασσίου Διαδρόμου που είτε ξεκινά ή διέρχεται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Η βελτιωμένη διατροπική διαδρομή κατά μήκος του διάδρομου Αδριατικής-Ιονίου θα στηρίξει την ένταξη των Θαλάσσιων Διαδρόμων σε μια σύνθετη αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Τουρκία) και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων (Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία), καθώς και  την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη (Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία).

  • Αναγνώριση του λιμένα Ηγουμενίτσας ως αξιόλογη επιλογή προορισμού πλοίων Κρουαζιέρας και ένταξής του στα προγράμματα των μεγάλων εταιρειών οργάνωσης κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
  • Ανάπτυξη ενός δικτύου μαρίνων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών υψηλών προδιαγραφών με παράλληλη σημαντική αύξηση των εσόδων του Λιμένα αλλά και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής από την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος.
  • Επίτευξη, μέσω της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης του λιμένα, της μεγιστοποίησης της απόδοσης και αξίας του, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του και, παράλληλα, συνεισφέροντας καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ηγουμενίτσας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας.

Οι κύριοι Στρατηγικοί Στόχοι του Ο.Λ.ΗΓ. και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση αυτών των στόχων, ανά δραστηριότητα (παραγωγική λειτουργία) είναι οι κάτωθι:

Ανάπτυξη της Εμπορευματικής Κίνησης

Στόχος είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων του λιμένα από την αύξηση της εμπορικής κίνησης και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των διαμετακομιστικών αναγκών των περιοχών της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα των χωρών της νότιας Βαλκανικής. Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα θα αποτελέσουν η σημαντική μείωση του χρόνου και κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων από τη Βόρεια, τη Δυτική Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες στη Δυτική Ευρώπη, μέσω της Εγνατίας Οδού και της Ιόνιας Οδού, αλλά και οι σαφώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ο.Λ.ΗΓ., μέσω των νέων υποδομών της Β’ Φάσης επέκτασης του λιμένα.

Ανάπτυξη της Επιβατικής Κίνησης του Λιμένα

Στόχος είναι, αφενός η περαιτέρω ενίσχυση της επιβατικής κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού, εκμεταλλευόμενοι τις θετικές προοπτικές του τουρισμού για τα επόμενα χρόνια και αφετέρου η σημαντική αύξηση του αριθμού πλοίων που θα χρησιμοποιούν το λιμένα ως αφετήριο λιμάνι, βελτιώνοντας σημαντικά τα έσοδα του Ο.Λ.ΗΓ. από την εξυπηρέτηση επιβατών και από τον ελλιμενισμό πλοίων. Κρίσιμος παράγοντας για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι τα έργα επέκτασης των υποδομών του λιμένα -Β’ Φάση και Γ1΄Φάση (υπό κατασκευή) και η γενικότερη αναβάθμιση των υπηρεσιών του λιμένα. Παράλληλα, σημαντική ώθηση στην επιβατική κίνηση του λιμένα αναμένεται να δώσουν και οι δράσεις ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων του λιμένα (Cruise Terminal).

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Τουριστικού Λιμένα και ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης του τουρισμού στη Θεσπρωτία

Στόχος είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης της Θεσπρωτίας, η προσέλκυση τουρισμού “υψηλού επιπέδου”, αφενός της αξιοποίησης σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, και αφετέρου της αύξησης της επιβατικής κίνησης που θα επιφέρει η ανάπτυξη των τουριστικών προοπτικών της περιοχής.

Οι εν λόγω περιοχές ήδη αποτελούν πόλο έλξης τουρισμού και διαθέτουν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, που θα ενισχυθούν σημαντικά με την ανάπτυξη σύγχρονων μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων.

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

port_authority_icon
Email

olig@olig.gr

Show Buttons
Hide Buttons

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Τερματικός  Σταθμός – Τ2
Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας
Τ.Κ. 46100
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλ.: 2665099300
Fax: 2665099330
e-mail:olig@olig.gr 

 
 Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικών και Προμηθειών   2665099307 (Γραφείο Διευθυντή), e-mail:mitselos@olig.gr 

Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών    2665099335 (Γραφείο Διευθυντή), e-mail:cdiamanti@olig.gr

Διεύθυνση Ανάπτυξης 2665099331 (Γραφείο Διευθυντή) (e-mail:apiroti@olig.gr)

Διεύθυνση Έργων           2665099318 (Γραφείο Διευθυντή), email:tasosef@olig.gr

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A

Central Passenger Terminal 2
New Port of Igoumenitsa
P.C. 46100
IGOUMENITSA
Tel.: +302665099300
Fax: +302665099330

 

Administration  Finance and Supply Directorate +302665099307 (Director’s Office) e-mail:mitselos@olig.gr

•             Administration Department +302665099317

•             Finance Department +302665099312

•             Supply Department +302665099332

Port Services Directorate +302665099335 (Director’s Office) e-mail:cdiamanti@olig.gr

•             Port Support Department +302665099332

·             Port Exploitation Department +302665099328

 

Development Directorate +302665099331 (Director’s Office) (e-mail:apiroti@olig.gr)

•             Marketing Department  +302665099343 email:development@olig.gr

•             Works, Research and European Projects Department +302665099345 email:pgatselou@olig.gr

Civil Engineering Works Directorate +3026665099318 (Director’s Office) email:tasosef@olig.gr

•             Department of Construction Works and Environmental +302665099319

Independent Services

•             Directorate’s Secretariat +302665099302-303, e-mail:olig@olig.gr   

•             Legal Office +302665099315, email:georgiou@olig.gr

•             Press Room +302665099331 e-mail:apiroti@olig.gr

·                  Telecommunications Office +302665099331 e-mail:apiroti@olig.gr 

·                  ISPS Office +302665099332, email:nikolpan@olig.gr

·                 Organizational  and Quality Department

AUTORITA PORTUALE DI IGOUMENITSA S.A.
Terminal Τ2
Nuovo Porto di Igoumenitsa
C.P. 46100
IGOUMENITSA
TEL: 2665099300
Fax: 2665099330
e-mail:olig@olig.gr 

Administration  Finance and Supply Directorate +302665099307 (Director’s Office) e-mail:mitselos@olig.gr

•             Administration Department +302665099317

•             Finance Department +302665099312

•             Supply Department +302665099332

Port Services Directorate +302665099335 (Director’s Office) e-mail:cdiamanti@olig.gr

•             Port Support Department +302665099332

·             Port Exploitation Department +302665099328

 

Development Directorate +302665099331 (Director's Office) (e-mail:apiroti@olig.gr)

•             Marketing Department +302665099343 email:development@olig.gr

•             Works, Research and European Projects Department +302665099345 email:pgatselou@olig.gr

Civil Engineering Works Directorate +3026665099318 (Director’s Office) email:tasosef@olig.gr

•             Department of Construction Works and Environmental +302665099319

Independent Services

•             Directorate’s Secretariat +302665099302-303, e-mail:olig@olig.gr   

•             Legal Office +302665099315, email:georgiou@olig.gr

•             Press Room +302665099331 e-mail:apiroti@olig.gr

·                  Telecommunications Office +302665099331 e-mail:apiroti@olig.gr 

·                  ISPS Office +302665099332, email:nikolpan@olig.gr

·                 Organizational  and Quality Department

Font Resize
Αλλαγή αντίθεσης
X
Click to listen highlighted text!